TENIS PRAHA, z.s./www.tenispraha.com

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Kempy Bezinfekčnost

Bezinfekčnost

Email Tisk

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE

Já, .......................................................... datum nar. : .......................... č. OP: ..............................

(jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte)

jako zákonný zástupce ...............……...................................... datum nar. : ...............................

(jméno a příjmení dítěte)

prohlašuji, že :

 ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu,

 dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, zvracení apod.),

 okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření,

 mi není známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí

 dítě není přenašečem žádného infekčního onemocnění

 je dítě schopno zúčastnit se v termínu od……………………. do………….......... pobytu

 si jsem vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo prav

divé. V případě nepravdivého vyplnění je vyloučena jakákoliv finanční či jiná náhrada za škodu způsobenou přímo

či nepřímo v důsledku případného vyloučení dítěte z pobytu.

Zákonný zástupce dítěte dále prohlašuje, že bude toto prohlášení odevzdáno společně s průkazem zdravotní pojišťovny

dítěte do rukou hlavního vedoucího pobytu nebo jím pověřených osob v den začátku konání pobytu a že skutečnosti uvedené

v tomto prohlášení nejsou starší než tři dny před začátkem konání pobytu.

V ........................................ dne ...................................................................

 

Aktuality

Nová sezóna - nové tenisové boty
https://sanasport.cz/detske/

Celý článek...
 

Video - podání
Video - práce nohou

Další zajímavá videa a informace můžete najít na www.protenis.cz