TENIS PRAHA, z.s./www.tenispraha.com

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Kempy Zdravotní způsobilost dítěte

Zdravotní způsobilost dítěte

Email Tisk

Potvrzení o zdravotní  způsobilosti

dítěte k účasti  na -tenisovém tréninkovém kempu

Jméno a  příjmení  dítěte

datum  narození

adresa bydliště

Posuzované dítě k účasti na tenisovém tréninkovém kempu

a) je zdravotně  způsobilé  *)

b) není  zdravotně  způsobilé  *)

c) je  zdravotně  způsobilé  za  podmínky (s omezením)

*)…………………………………………………………

Posudek  je  platný  2  měsíce  od  data  jeho  vydání, pokud  v souvislosti  s nemocí  v průběhu  této  doby  nedošlo  ke  změně  zdravotní  způsobilosti.

Vyjádření ošetřujícího lékaře  o  tom, že  dítě

a) se  podrobilo stanoveným  pravidelným očkováním    ANO – NE

b) je  proti  nákaze  imunní (typ/druh) ………………………………………………………

c) má  trvalou  kontraindikaci proti  očkování (typ/druh)……………………………………

d) je  alergické  na……………………………………………………………………………

e) dlouhodobě  užívá  léky (typ/druh, dávka)………………………………………………..

Další důležitá upozornění lékaře:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….                                                         ………………………………….

datum  vydání  posudku                                                                    podpis  lékaře

razítko  zdrav. zařízení

*)  Nehodící  se  škrtněte.

 

Aktuality

Nová sezóna - nové tenisové boty
https://sanasport.cz/detske/

Celý článek...
 

Video - podání
Video - práce nohou

Další zajímavá videa a informace můžete najít na www.protenis.cz